WITTEMAN GENEALOGIE

 

 

 

Wie zijn mijn voorouders?

De eerste vraag die een genealoog zich stelt.

 

 

Mijn voorouders zijn in de stamreeks in kaart gebracht, vanaf mijn grootouders tot mijn stambetovergrootvader.

 

Wie waren zij eigenlijk?

 

Op nieuwjaarsdag 1884 schreef mijn grootvader een jaar na het overlijden van zijn vader als 14-jarig boerenknechtje een gedicht aan zijn moeder.

Het begin van het gedicht luidt als volgt:

 

Geagte moeder

 

Ik neem de pen op om u een zegewens te schrijven

En u dan ook de eer te bewijzen

Dat gij ziet dat ik nog aan u denk

En u dan ook nog liefde schenk

Dit jaar is het nu ook weer voorbij

En nu hopen wij dat u heeft veel geluk en zegen

En dat ook geen tegenspoet

Want zegt elk verstandig mens

God en doen is wijs en goed

Het is de zegen die god ons geeft

En daarom wens ik u beleeft

Veel zegen in dit begonnen jaar

En dat wij maar maggen blijven bij elkaar

En was dat dan zoo niet

Dan had gij nog verdriet

En dat op uw ouden dag

 

Een wel heel andere tijd.

Hoe zou het toen zijn geweest?

Hoe ging het er nog vroeger aan toe?

Vragen die beantwoord kunnen worden.

Archieven bevatten informatie over vroeger.

Ik ben er in gedoken en heb veel boven water kunnen halen om de geschiedenis van mijn voorouders en hun tijd te kunnen schrijven.

 

Het resultaat is het boek

 

WITTEMAN KRONIEK

 

 

Een kijkje in de wereld van mijn voorvaderen en de omstandigheden waaronder zij leefden

 

Voor meer informatie over het boek klik hier.

 

Koos Witteman

 

E-mail